Witamy w NutroPharma! 

 

Cieszymy się, że jesteś na naszej stronie internetowej, i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Pragniemy opowiedzieć jak zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane, w tym dane osobowe na naszej stronie internetowej  - zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO).

 

Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest NutroPharma sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, dalej Nutropharma. Telefon: 22 380 48 00 , e-mail: biuro@nutropharma.pl

 

Informacje dot. świadczenia usług drogą elektroniczną znajdują się w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług i jego załącznikach, dostępnym pod adresem: www.regulaminy.nutropharma.pl

 

Szczegółowe Informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się  w: Ogólnej Polityce Prywatności, Ogólnej Polityce Cookies, Ogólnej Klauzuli Informacyjnej, Klauzuli Informacyjnej Klientów, Kontrahentów, Klauzuli Informacyjnej Portali Społecznościowych, Klauzuli informacyjnej kontaktu. Wszystkie ww. dokumenty dostępne są pod adresem: www.regulaminy.nutropharma.pl

Przetwarzamy dane osobowe zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych użytkowników i ich przedstawicieli. 

Przetwarzamy dane w m.in. celach: 

 

Szczegółowe cele przetwarzania oraz ich podstawy określone zostały w ww. klauzulach informacyjnych dostępnych pod adresem: 

 

Udostępniamy dane użytkownika podmiotom współpracującym z NutroPharma, jeśli jest to konieczne do realizacji usług lub sprzedaży towarów i obsługi transakcji. Są to nasi pracownicy, współpracownicy, w tym zewnętrzne podmioty takie jak: podmioty doręczające przesyłki, dostawcy usług płatności, Banki. Podmioty te mogą działać jako nasze podmioty przetwarzające (wtedy w pełni podlegają naszym instrukcjom, co do przetwarzania danych osobowych) lub jako niezależni administratorzy (w takim wypadku należy dodatkowo  zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te podmioty) - to dot. zwłaszcza dostawców usług płatności elektronicznej, dostawcą usług doręczania przesyłek. 

W szczególności pamiętać należy, dostawca usługi płatniczej może zbierać określone dane, w szczególności jeśli użytkownik posiada profil użytkownika w serwisie dostawcy usługi płatniczej. Nie będziemy mieli dostępu do Państwa profilu użytkownika u dostawcy usług płatności elektronicznej. 

Stosujemy adekwatne środki  techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed ich niewłaściwym użyciem oraz w celu niedopuszczenia do utraty danych osobowych, m.in. dane osobowe użytkownika są zapisywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne, dane osobowe są szyfrowane.

Możemy dokonywać transferu Państwa danych osobowych do Państwa Trzeciego, a więc poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowe informacje o sytuacji kiedy będzie dochodzić do takiego transferu, kraju przeznaczenia, podstawie transferu znajdują się w ww. klauzulach informacyjnych dostępnych pod adresem: www.regulaminy.nutropharma.pl

Wykorzystujemy pliki cookie jak również różne  narzędzia internetowe, czy  wtyczki mediów społecznościowych, które zostały zintegrowane z naszymi stronami internetowymi. Jeśli jesteś zainteresowany możesz o tym przeczytać więcej w Polityce Prywatności oraz Polityce cookies, dostępnych pod adresem: www.regulaminy.nutropharma.pl

 

W każdym czasie może zwrócić się do nas z zapytaniem dot. przetwarzania danych osobowych, jak również skorzystać z swoich prawa, opisanych szczegółowo w poszczególnych klauzulach informacyjnych dostępnych pod adresem: www.regulaminy.nutropharma.pl

Niezwłocznie zaktualizujemy niniejszy komunikat w przypadku zmiany zasad bezpieczeństwa danych, a jeśli założysz Profil Użytkownika lub zapiszesz się do newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o wszelkich zmianach za pośrednictwem twojego emailu, dzięki czemu będziesz na bieżąco. 

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji !

 

Pozdrawiamy, 

Zespół NutroPharma :)